ข่าวสาร

Art of Esthetic Dentistry with Style Italiano

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง Art of Esthetic Dentistry with Style Italiano ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 Novotel Hotels & Resorts @ Siam Aquare เข้าฟังบรรยายทั้งวัน ได้รับ 3.25 CE Credit อัตราค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สมาชิก ฟรี / ไม่ใช่สมาชิก 1,200 บาท หลังวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สมาชิก 1,500 บาท / ไม่ใช่สมาชิก 1,500 บาท * รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน เท่านั้น  *  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์  อัพเดท  24 กรกฎาคม 2560
22 พฤษภาคม 2560
อ่านต่อ

RCDS 2017

RCDS THAILAND 2017 The 6th Annual Meeting of The Royal College of Dental Surgeons of Thailand โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย วันที่ 18 -19 กันยายน 2560 เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร นำเสนอผลงาน กำหนดส่งบทความคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 300 คำ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นำเสนอผลงานและเผยแพร่บทความต้นฉบับ กำหนดส่ง Manuscrlpt เพื่อจัดพิมพ์ใน Proceedings ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สามารถดาวน์โหลด หนังสือเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ได้ที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย https://www.royalthaident.org/RCDS2017/  
3 พฤษภาคม 2560
อ่านต่อ