22 พฤษภาคม 2560

Art of Esthetic Dentistry with Style Italiano

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง Art of Esthetic Dentistry with Style Italiano

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

Novotel Hotels & Resorts @ Siam Aquare

เข้าฟังบรรยายทั้งวัน

ได้รับ 3.25 CE Credit

อัตราค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

สมาชิก ฟรี / ไม่ใช่สมาชิก 1,200 บาท

หลังวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

สมาชิก 1,500 บาท / ไม่ใช่สมาชิก 1,500 บาท


* รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน เท่านั้น  * 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์ click icon111 อัพเดท  24 กรกฎาคม 2560

Italiano-600