ข่าวสารทั้งหมด

Art of Esthetic Dentistry with Style Italiano

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง Art of Esthetic Dentistry with Style Italiano ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 Novotel Hotels & Resorts @ Siam Aquare เข้าฟังบรรยายทั้งวัน ได้รับ 3.25 CE Credit อัตราค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สมาชิก ฟรี / ไม่ใช่สมาชิก 1,200 บาท หลังวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สมาชิก 1,500 บาท / ไม่ใช่สมาชิก 1,500 บาท * รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน เท่านั้น  *  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์  อัพเดท  24 กรกฎาคม 2560
22 พฤษภาคม 2560
อ่านต่อ

RCDS 2017

RCDS THAILAND 2017 The 6th Annual Meeting of The Royal College of Dental Surgeons of Thailand โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย วันที่ 18 -19 กันยายน 2560 เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร นำเสนอผลงาน กำหนดส่งบทความคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 300 คำ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นำเสนอผลงานและเผยแพร่บทความต้นฉบับ กำหนดส่ง Manuscrlpt เพื่อจัดพิมพ์ใน Proceedings ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สามารถดาวน์โหลด หนังสือเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ได้ที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย https://www.royalthaident.org/RCDS2017/  
3 พฤษภาคม 2560
อ่านต่อ

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของบุคลากรทางการแพทย์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidental.net/web/pagefull-82
27 เมษายน 2560
อ่านต่อ

การบรรยายทางวิชาการและฝึกปฏิบัติการเรื่อง Optimizing Dentistry Today for Tomorrow

การบรรยายทางวิชาการและฝึกปฏิบัติการเรื่อง Optimizing Dentistry Today for Tomorrow ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 2 และ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 2 (ฝึกปฏิบัติครึ่งวัน) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าฟังบรรยายทั้งวัน ได้รับ 6 CE Credit เข้าฟังบรรยายครึ่งวัน ฝึกปฏิบัติครึ่งวัน ได้รับ 3.75 CE Credit ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์   ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
15 มีนาคม 2560
อ่านต่อ

ประกาศเรื่อง “การเปลี่ยนรูปแบบวารสารชมรมฯ”

เนื่องจากขณะนี้ ทางชมรมฯได้เปลี่ยนรูปแบบวารสารชมรมฯ เป็น E-Journal และสมาชิกชมรมฯ สามารถเข้าอ่านและดาวน์โหลดวารสารได้ที่ เว็บไซต์ของชมรมฯ โดย login เข้าสู่ระบบสมาชิก และเลือก เอกสารชมรม ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มี username และ password ขอให้ส่ง email มาขอรับ username และ password ได้ที่ thaioperdent@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลข ท.  
21 เมษายน 2559
อ่านต่อ

วารสารชมรมฯ ปีที่12 ฉบับที่1 ฉบับมีนาคม 2558

วารสารชมรมฯ ปีที่12 ฉบับที่1 ฉบับมีนาคม 2558 นี้ จะเป็นวารสารฉบับแรกที่มาในรูปแบบ pdf file ซึ่งจะทำให้ท่านสมาชิกสะดวกในการเข้าถึงโดยใช้ smart device ของท่านได้โดยง่ายครับ ซึ่งวารสารฉบับถัดๆไป ก็จะมาในรูปแบบ pdf file เช่นเดียวกันครับ  โดยจะสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะท่านสมาชิกที่ชำระค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพเท่านั้นครับ สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที แต่จะต้องทำการ login ด้วย username และ password ของท่านก่อนนะครับ สมาชิกเก่าท่านใดที่ยังไม่ทราบ username และ password สามารถ email แจ้งชื่อนามสกุลและเลขท.ของท่าน เพื่อขอรับได้ที่ thaioperdent@gmail.com ครับ
2 กันยายน 2558
อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานประชุม GIC Afternoon Symposium

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานประชุม GIC Afternoon Symposium ได้ที่ https://www.facebook.com/thaiopersociety Facebook ของทางชมรมนะครับ โดยจะอัพเดตให้ทราบเป็นระยะๆนะครับ หากท่านใดมีรายชื่อแล้ว จะได้รับอีเมลยืนยันจากทางชมรมฯครับ
1 กรกฎาคม 2558
อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์อย่างเป็นทางการของชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์อย่างเป็นทางการของชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย เวบไซต์แห่งนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อกับทางชมรมฯ ทั้งเรื่องการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ  การสมัครสมาชิก  การติดตามข่าวสารของทางชมรมครับ
13 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านต่อ