ข่าวสาร

Esthetic 4.0

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง   Esthetic 4.0 ตอน Breakthrough Clinical Application on Resin Composite & Lithium Disilicate ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ได้รับ 5 CE Credit   อัตราค่าลงทะเบียน ก่อน  20 มีนาคม 2562 สมาชิก  500 บาท ไม่ใช่สมาชิก  1,500 บาท **(ส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่เมล์ชมรมฯ)   หลัง  20 มีนาคม 2562 สมาชิก  1,500 บาท ไม่ใช่สมาชิก  2,500 […]
5 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านต่อ

ประกาศเรื่อง “การเปลี่ยนรูปแบบวารสารชมรมฯ”

เนื่องจากขณะนี้ ทางชมรมฯได้เปลี่ยนรูปแบบวารสารชมรมฯ เป็น E-Journal และสมาชิกชมรมฯ สามารถเข้าอ่านและดาวน์โหลดวารสารได้ที่ เว็บไซต์ของชมรมฯ โดย login เข้าสู่ระบบสมาชิก และเลือก เอกสารชมรม ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มี username และ password ขอให้ส่ง email มาขอรับ username และ password ได้ที่ thaioperdent@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลข ท.  
21 เมษายน 2559
อ่านต่อ