ข่าวสาร

Simplifying Placement using a Bulk Fill Posterior Dental Composite

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง   Elevating your everyday restorative practice : Simplifying Placement using a Bulk Fill Posterior Dental Composite ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนารถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ 2.75 CE Credit **ไม่มีค่าลงทะเบียน ลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/CmZ7D3 หรือสแกน QR code ด้านล่าง * รับจำนวนจำกัด 250 ที่นั่ง เท่านั้น  *  ดาวน์โหลดหนังสือขออนุมัติไม่ถือเป็นวันลา   (กดโหลด) สอบถามเพิ่มเติม ชมรมทันตกรรมแห่งประเทศไทย ได้ที่ คุณวัณณวัฑ หรือ คุณพีระพงษ์ โทร.  02-218-9021, […]
10 กรกฎาคม 2561
อ่านต่อ

ประกาศเรื่อง “การเปลี่ยนรูปแบบวารสารชมรมฯ”

เนื่องจากขณะนี้ ทางชมรมฯได้เปลี่ยนรูปแบบวารสารชมรมฯ เป็น E-Journal และสมาชิกชมรมฯ สามารถเข้าอ่านและดาวน์โหลดวารสารได้ที่ เว็บไซต์ของชมรมฯ โดย login เข้าสู่ระบบสมาชิก และเลือก เอกสารชมรม ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มี username และ password ขอให้ส่ง email มาขอรับ username และ password ได้ที่ thaioperdent@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลข ท.  
21 เมษายน 2559
อ่านต่อ