ข่าวสาร

งานบรรยายวิชาการ “The Esthetic Universe”

งานบรรยายวิชาการ “The Esthetic Universe” วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแอทธินี ถนนวิทยุ ได้รับ 4.5 CE Credits สำหรับการฟังบรรยายเต็มวัน หรือ ได้รับ 4.0 CE Credits สำหรับการฟังบรรยายภาคเช้าและฝึกปฎิบัติภาคบ่าย อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกชมรมฯ ลงทะเบียนฟรี** (จำนวนจำกัด) ได้ที่ link นี้ เฉพาะห้อง CRYSTAL HALL B และห้อง TERRACE ROOM https://forms.gle/SynNUZ3ZDHQaHLWM8 สำหรับการฟังบรรยายภาคเช้าและฝึกปฎิบัติภาคบ่าย(เต็มแล้ว) ** ค่ามัดจำการจองสิทธิ์สมาชิก 1,000.- โดยทางชมรมฯ จะโอนคืนภายหลังที่สมาชิกเข้าร่วมงานประชุมแล้ว   ดาวน์โหลดหนังสือขออนุมัติไม่ถือเป็นวันลา   (กดโหลด) สอบถามเพิ่มเติม ชมรมทันตกรรมแห่งประเทศไทย ได้ที่ คุณรุ่งอรุณ หรือ คุณพีระพงษ์ โทร.  02-218-8664 อีเมล์ […]
23 สิงหาคม 2562
อ่านต่อ

Everyday Resin Realities

20 เมษายน 2562
อ่านต่อ