งานบรรยายวิชาการ  “The Esthetic Universe”
23 สิงหาคม 2562

งานบรรยายวิชาการ “The Esthetic Universe”

งานบรรยายวิชาการ

“The Esthetic Universe”

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมแอทธินี ถนนวิทยุ
ได้รับ 4.5 CE Credits
สำหรับการฟังบรรยายเต็มวัน

หรือ

ได้รับ 4.0 CE Credits

สำหรับการฟังบรรยายภาคเช้าและฝึกปฎิบัติภาคบ่าย

อัตราค่าลงทะเบียน

สมาชิกชมรมฯ ลงทะเบียนฟรี** (จำนวนจำกัด) ได้ที่ link นี้

เฉพาะห้อง CRYSTAL HALL B และห้อง TERRACE ROOM

https://forms.gle/SynNUZ3ZDHQaHLWM8

สำหรับการฟังบรรยายภาคเช้าและฝึกปฎิบัติภาคบ่าย(เต็มแล้ว)

** ค่ามัดจำการจองสิทธิ์สมาชิก 1,000.-

โดยทางชมรมฯ จะโอนคืนภายหลังที่สมาชิกเข้าร่วมงานประชุมแล้ว

 

ดาวน์โหลดหนังสือขออนุมัติไม่ถือเป็นวันลา  pdf (กดโหลด)
สอบถามเพิ่มเติม ชมรมทันตกรรมแห่งประเทศไทย
ได้ที่ คุณรุ่งอรุณ หรือ คุณพีระพงษ์
โทร.  02-218-8664
อีเมล์ : thaioperdent@gmail.com
Facebook : thaiopersociety