1 กรกฎาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานประชุม GIC Afternoon Symposium

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานประชุม GIC Afternoon Symposium ได้ที่

https://www.facebook.com/thaiopersociety

Facebook ของทางชมรมนะครับ โดยจะอัพเดตให้ทราบเป็นระยะๆนะครับ

หากท่านใดมีรายชื่อแล้ว จะได้รับอีเมลยืนยันจากทางชมรมฯครับ