ข่าวสารทั้งหมด

Understanding

การบรรยายวิชาการ ผ่านระบบ  ZOOM MEETING Understanding the Dent Care for Geriatric Patients วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 8.45 – 16.00 น. สมาชิกชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย  **ฟรี
26 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ

ประกาศเรื่อง “การเปลี่ยนชมรมฯ เป็นสมาคมฯ”

เนื่องจากขณะนี้ ทางชมรมฯได้กำลังดำเนินการเปลี่ยนจากชมรมฯ เป็นสมาคมฯ ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า สถานะสมาชิกชมรมฯ จะถูกเปลี่ยนเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยอัตโนมัติเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
23 พฤษภาคม 2564
อ่านต่อ

Pulp Protection Update in Materials and Rationale อ.ทพ. บุญทริก นิยติวัฒน์ชาญชัย อ.ทญ. ญาณี ตันติเลิศอนันต์

29 มิถุนายน 2563
อ่านต่อ

Universal Adhesive, Are We Ready to Use? อ.ทพ.ดร. พิภพ สายแก้ว

11 พฤศจิกายน 2562
อ่านต่อ

Everyday Resin Realities

20 เมษายน 2562
อ่านต่อ

Lithium disilicate 2019 ตอน ใช้แบบนี้ได้ด้วยหรอ

19 เมษายน 2562
อ่านต่อ

ประกาศเรื่อง “การเปลี่ยนรูปแบบวารสารชมรมฯ”

เนื่องจากขณะนี้ ทางชมรมฯได้เปลี่ยนรูปแบบวารสารชมรมฯ เป็น E-Journal และสมาชิกชมรมฯ สามารถเข้าอ่านและดาวน์โหลดวารสารได้ที่ เว็บไซต์ของชมรมฯ โดย login เข้าสู่ระบบสมาชิก และเลือก เอกสารชมรม ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มี username และ password ขอให้ส่ง email มาขอรับ username และ password ได้ที่ thaioperdent@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลข ท.  
21 เมษายน 2559
อ่านต่อ

วารสารชมรมฯ ปีที่12 ฉบับที่1 ฉบับมีนาคม 2558

วารสารชมรมฯ ปีที่12 ฉบับที่1 ฉบับมีนาคม 2558 นี้ จะเป็นวารสารฉบับแรกที่มาในรูปแบบ pdf file ซึ่งจะทำให้ท่านสมาชิกสะดวกในการเข้าถึงโดยใช้ smart device ของท่านได้โดยง่ายครับ ซึ่งวารสารฉบับถัดๆไป ก็จะมาในรูปแบบ pdf file เช่นเดียวกันครับ  โดยจะสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะท่านสมาชิกที่ชำระค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพเท่านั้นครับ สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที แต่จะต้องทำการ login ด้วย username และ password ของท่านก่อนนะครับ สมาชิกเก่าท่านใดที่ยังไม่ทราบ username และ password สามารถ email แจ้งชื่อนามสกุลและเลขท.ของท่าน เพื่อขอรับได้ที่ thaioperdent@gmail.com ครับ
2 กันยายน 2558
อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานประชุม GIC Afternoon Symposium

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานประชุม GIC Afternoon Symposium ได้ที่ https://www.facebook.com/thaiopersociety Facebook ของทางชมรมนะครับ โดยจะอัพเดตให้ทราบเป็นระยะๆนะครับ หากท่านใดมีรายชื่อแล้ว จะได้รับอีเมลยืนยันจากทางชมรมฯครับ
1 กรกฎาคม 2558
อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์อย่างเป็นทางการของชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์อย่างเป็นทางการของชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย เวบไซต์แห่งนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อกับทางชมรมฯ ทั้งเรื่องการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ  การสมัครสมาชิก  การติดตามข่าวสารของทางชมรมครับ
13 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านต่อ