ประกาศชมรม

ประกาศเรื่อง “การเปลี่ยนชมรมฯ เป็นสมาคมฯ”

เนื่องจากขณะนี้ ทางชมรมฯได้กำลังดำเนินการเปลี่ยนจากชมรมฯ เป็นสมาคมฯ ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า สถานะสมาชิกชมรมฯ จะถูกเปลี่ยนเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยอัตโนมัติเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
23 พฤษภาคม 2564
อ่านต่อ

ประกาศเรื่อง “การเปลี่ยนรูปแบบวารสารชมรมฯ”

เนื่องจากขณะนี้ ทางชมรมฯได้เปลี่ยนรูปแบบวารสารชมรมฯ เป็น E-Journal และสมาชิกชมรมฯ สามารถเข้าอ่านและดาวน์โหลดวารสารได้ที่ เว็บไซต์ของชมรมฯ โดย login เข้าสู่ระบบสมาชิก และเลือก เอกสารชมรม ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มี username และ password ขอให้ส่ง email มาขอรับ username และ password ได้ที่ thaioperdent@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลข ท.  
21 เมษายน 2559
อ่านต่อ