ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ และวิทยาเอ็นโดดอนต์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10410

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
8.00-17.00 น.

ติดต่อเรา

ทางชมรมจะติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ ภายหลังจากได้รับข้อความของท่าน