ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
8.00-17.00 น.

ติดต่อเรา

ทางชมรมจะติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ ภายหลังจากได้รับข้อความของท่าน