บทความ สำหรับสมาชิก

1
ไฟล์

Pulp Protection Update in Materials and Rationale อ.ทพ. บุญทริก นิยติวัฒน์ชาญชัย อ.ทญ. ญาณี ตันติเลิศอนันต์

29 มิถุนายน 2563
งานประชุมวิชาการ In and Out in operative Dentistry อะไรปัง อะไรแป้ก Pulp Protection Update in Materials and Rationale อ.ทพ. บุญทริก นิยติวัฒน์ชาญชัย อ.ทญ. ญาณี ตันติเลิศอนันต์
รายละเอียด
1
ไฟล์

Universal Adhesive, Are We Ready to Use? อ.ทพ.ดร. พิภพ สายแก้ว

8 พฤศจิกายน 2562
งานประชุมวิชาการ In and Out in operative Dentistry อะไรปัง อะไรแป้ก Universal Adhesive, Are We Ready to Use? อ.ทพ.ดร. พิภพ สายแก้ว ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด
1
ไฟล์

Everyday Resin Realities

20 เมษายน 2562
รายละเอียด
1
ไฟล์

Lithium disilicate 2019 ตอน ใช้แบบนี้ได้ด้วยหรอ

19 เมษายน 2562
รายละเอียด
1
ไฟล์

ออนเลย์

9 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด
1
ไฟล์

Universal adhesive

9 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด
1
ไฟล์

Anterior resin composite

9 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด