เอกสารสำคัญ

1
ไฟล์

วารสารชมรมฯ ปีที่12 ฉบับที่2 ฉบับธันวาคม 2558

12 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียด
1
ไฟล์

วารสารชมรมฯ ปีที่12 ฉบับที่1 ฉบับมีนาคม 2558

2 กันยายน 2558
วารสารชมรมฯ ปีที่12 ฉบับที่1 ฉบับมีนาคม 2558 นี้ จะเป็นวารสารฉบับแรกที่มาในรูปแบบ pdf file ซึ่งจะทำให้ท่านสมาชิกสะดวกในการเข้าถึงโดยใช้ smart device ของท่านได้โดยง่ายครับ ซึ่งวารสารฉบับถัดๆไป ก็จะมาในรูปแบบ pdf file เช่นเดียวกันครับ  โดยจะสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะท่านสมาชิกที่ชำระค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพเท่านั้นครับ สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที แต่จะต้องทำการ login ด้วย username และ password ของท่านก่อนนะครับ สมาชิกเก่าท่านใดที่ยังไม่ทราบ username และ password สามารถ email แจ้งชื่อนามสกุลและเลขท.ของท่าน เพื่อขอรับได้ที่ thaioperdent@gmail.com ครับ
รายละเอียด

เอกสารชมรมทั้งหมด

1
ไฟล์

Pulp Protection Update in Materials and Rationale อ.ทพ. บุญทริก นิยติวัฒน์ชาญชัย อ.ทญ. ญาณี ตันติเลิศอนันต์

29 มิถุนายน 2563
งานประชุมวิชาการ In and Out in operative Dentistry อะไรปัง อะไรแป้ก Pulp Protection Update in Materials and Rationale อ.ทพ. บุญทริก นิยติวัฒน์ชาญชัย อ.ทญ. ญาณี ตันติเลิศอนันต์
รายละเอียด
1
ไฟล์

Universal Adhesive, Are We Ready to Use? อ.ทพ.ดร. พิภพ สายแก้ว

8 พฤศจิกายน 2562
งานประชุมวิชาการ In and Out in operative Dentistry อะไรปัง อะไรแป้ก Universal Adhesive, Are We Ready to Use? อ.ทพ.ดร. พิภพ สายแก้ว ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด
1
ไฟล์

Everyday Resin Realities

20 เมษายน 2562
รายละเอียด
1
ไฟล์

Lithium disilicate 2019 ตอน ใช้แบบนี้ได้ด้วยหรอ

19 เมษายน 2562
รายละเอียด
1
ไฟล์

ออนเลย์

9 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด
1
ไฟล์

Universal adhesive

9 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด
1
ไฟล์

Anterior resin composite

9 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด
1
ไฟล์

Up to date Glass-Ionomer Cements

10 สิงหาคม 2560
รายละเอียด
1
ไฟล์

Pulp protection materials

10 สิงหาคม 2560
รายละเอียด
1
ไฟล์

Dental Adhesives in 2016

10 สิงหาคม 2560
รายละเอียด