กุญแจสู่ความสำเร็จในงานทันตกรรมหัตถการ

25 มิถุนายน 2557

งานประชุมวิชาการ โดยชมรมทันตกรรมหัตถการ ในหัวข้อ “กุญแจสู่ความสำเร็จในงานทันตกรรมหัตถการ” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงเกียรติทั้งในและต่างประเทศ
จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สี สิริสิงห อาคารสมเด็จย่า ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

shopify traffic stats