2 เมษายน 2562

Operative talent 2019

การประกวดผลงานการบูรณะฟันหลังด้วยเรซินคอมโพสิต

OPERATIVE TALENT 2019

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2562

 

ร่วมชิงรางวัล Operative talent ดังต่อไปนี้..
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด *กด Download
Operative talent template *กด Download
Operative talent Poster *กด Download